ZŁOBEK
3 latki z Rynkowej
nowe 5 latki
Maluszki z Plutonu
Starszaki z Plutonu
Średniaki z Plutonu
Sala SI

Przedszkole Biedroneczka - Warszawa Ursus

Przedszkole Biedroneczka
ul. Plutonu Torpedy 14 (Ursus)
ul. Rynkowa 6 (Ursus)
02-495 Warszawa

tel: 22 824 96 82,
     
22 824 90 79

Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM „BIEDRONECZKA”

 

700 - 840   Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne i tematyczne, praca indywidualna wyrównawcza z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z dziećmi uzdolnionymi, utrwalenie treści programowych z dnia poprzedniego, zabawa ruchowa lub zestaw ćwiczeń porannych.

 

840 - 900   Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe i higieniczno - porządkowe.

 

900 - 930   Śniadanie.     

 

930 - 1140  Zajęcia w poszczególnych grupach:

                      - zajęcia dydaktyczne z całą grupą realizowane wg wybranego                        programu wychowania przedszkolnego

                      - zajęcia umuzykalniające i rozwijające sprawność ruchową                           (gimnastyka)

                      - język angielski ( jeden raz w tygodniu )

                      - gry i zabawy z całą grupą pod kierunkiem nauczyciela

                      - swobodne zabawy według wyboru dzieci (tematyczne,                                konstrukcyjne)

                      - zabawy ruchowe

                      - teatrzyki, koncerty, spotkania z zaproszonymi gośćmi –                                 zgodnie  z przyjętym harmonogramem

                      - spacery i zabawy w ogrodzie przedszkolnym

                        / przewidywany czas pobytu dzieci w ogrodzie to minimum  

                       1 godzina, może on być skrócony lub wydłużony w zależności                        od pory roku i warunków atmosferycznych./

 

1140 -  1200    Czynności higieniczne i przygotowanie do obiadu

 

1200 – 1250    Obiad i mycie zębów

 

1250 - 1445     Zajęcia popołudniowe:

                        - odpoczynek dzieci w zależności od ich potrzeb (słuchanie                        muzyki 

                          relaksacyjnej lub baśni, zabawy relaksacyjne)

                        - zajęcia dodatkowe: język angielski, taniec, plastyka, inne

                        - zajęcia wyrównawcze – indywidualne i w małych grupach

                        - zabawy swobodne wg zainteresowań  dzieci

                        - gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy ruchowe

                   

1445 – 1500   Czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do podwieczorku

 

1500 -  1530   Podwieczorek.

 

1530 - 1730   Zajęcia organizowane w grupach łączonych:

                      - zabawy swobodne organizowane według zainteresowań         dzieci

                      - utrwalenie treści programowych

                      - pobyt dzieci w ogrodzie (w sezonie wiosenno-letnim)

                      - zajęcia twórcze rozwijające zainteresowania i zdolności         dzieci.

 

Ramowy rozkład dnia uwzględnia zalecane warunki realizacji podstawy programowej  wychowania przedszkolnego zawarte w załączniku nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku (Dz. U. z dnia 15.01.2009 r. Nr 4, poz. 17)

Linki